Handelsbetingelser
Forside / Handelsbetingelser

Handelsbetingelser

Handelsbetingelser

Produkter, abonnementer og tjenesteydelser udbydes af Babybite.dk/Charlotte Seeger, Enighedsvej 6D st tv, 2920 Charlottenlund, CVR-nr. 34520208

KONTAKT 
Kontakt os på [email protected]

 

PRIVATLIVSPOLITIK
Vi videregiver aldrig informationer til tredjepart. Alle informationer vi modtager, behandler vi fortroligt og efter gældende lovgivning.

 

BETALINGSKORT
På Babybite.dk tager vi imod følgende kort: Visa, Mastercard, Eurocard og andre internationale kreditkort.

Alle priser er angivet i danske kroner (DKK) inklusiv moms, medmindre andet er angivet.

 

VAREMÆRKEBESKYTTELSE

BABYBITE.DK er et registreret varemærke tilhørende Charlotte Seeger. Registreringen betyder, at vi har de eksklusive

rettigheder til brugen af navnet, og at ingen andre uden vores tilladelse må bruge eller registrere samme eller tilsvarende navn forde tilsvarende produkter / aktiviteter.

 

RETTIGHEDER TILHØRENDE BABYBITE.DK

Alle rettigheder til bøger, kurser, foredrag samt alle digitale produkter tilhører Charlotte Seeger og Babybite.dk. Ved køb opnås udelukkende licens til at benytte det købte produkt.

Indholdet må IKKE mangfoldiggøres eller anvendes til andet end personligt brug. Det vil sige, at det ikke er tilladt at sælge, videregive, videresende, kopiere eller forære indhold fra Babybite.dk.

Såfremt denne bestemmelse overtrædes, er Charlotte Seeger berettiget til en bod fra overtræderen på 120.000 kr. pr. overtrædelse. Hvis bestemmelsen fortsat overtrædes, vil der for hver påbegyndt måned blive beregnet en ny konventionalbod. Endelig har Charlotte Seeger ret til at få overtrædelsen stoppet ved fogedforbud uden sikkerhedsstillelse. 

Du må naturligvis godt videresende blogindlæg, nyhedsbreve og andet indhold fra Charlotte Seeger og Babybite.dk, som er offentligt tilgængeligt.

 

KØBSBETINGELSER

KURSER, WORKSHOPS, FOREDRAG ETC.

Når du tilmelder dig et kursus, foredrag el.lign. udbudt af Babybite.dk, så betaler du samtidig for deltagelse, og din plads er hermed garanteret.

Babybite giver dig 14. dages fuld fortrydelsesret. Dvs senest på 14. dagen efter købsaftalen blev indgået, skal du have sendt en mail om, at du har fortrudt eller er blevet forhindret i at deltage. Babybite.dk opkræver her et administrationsgebyr på 20 kr. i administrationsgebyr. Tilbagebetaling for afmeldt deltagelse mindre end 14 dage før startdato er ikke mulig, heller ikke selv om, der er gået mindre 14 dage siden købet. Det er muligt at videregive pladsen til en anden person, hvis du ønsker. Dette skal du dog oplyse os om hurtigst muligt på [email protected]

 

ANSVAR OG FRASKRIVELSE PÅ KURSER OG WORKSHOPS

Al deltagelse er på eget ansvar. Forældre er fuldt ud ansvarlige for at have deres børn under opsyn. Vi tager ikke ansvar for børns leg med redskaber og hjemmelavet sanselegetøj. Det er til en hver tid forældrenes eget ansvar, at deres børn ikke putter ting i munden.

 

PERSONLIGE KONSULTATIONER
Personlige konsultationer skal aflyses minimum 24 timer før aftalt tid. Ved aflysning med kortere varsel end 24 timer, hæfter du for hele beløbet.

 

ABONNEMENTER
For abonnementer gælder at abonnementsprisen, som oplyst på produktsiden, automatisk bliver trukket for hver abonnementsperiode på det kortnummer, der er angivet ved købet.

Kvittering tilsendes per email umiddelbart efter hvert træk.

Som kunde er du selv ansvarlig for at meddele Charlotte Seeger, hvis du får nye kontaktoplysninger, f.eks. ny e-mailadresse. Charlotte Seeger kan ikke holdes ansvarlig for, at du ikke modtager mails og fakturaer pga. spamfiltre eller e-mailadresser, som ikke virker. 

 

ABONNEMENT MED BINDINGSPERIODE

Hvis du har tilmeldt dig et abonnement med en bindingsperiode på et antal måneder, er du forpligtet til at betale abonnementet i de tilmeldte måneder. Hvis du er tilmeldt et abonnement med 3, 6 eller 12 måneders bindingsperiode, kan du således ikke melde dig ud, før du har betalt de 3, 6 eller 12 rater.

 

OPSIGELSE AF ABONNEMENT UDEN BINDINGSPERIODE

Du kan når som helst opsige dit abonnement ved at skrive til [email protected] eller ved at klikke på linket “Stop abonnement eller skift kort” i din seneste faktura og følge vejledningen. I din første faktura hedder linket “Se din ordre”.

Opsigelsen er øjeblikkelig, og efter opsigelsen vil der ikke blive faktureret eller trukket yderligere. Du har adgang til produktet i den periode, som du har betalt for. Allerede udstedte fakturaer skal dog stadig betales og refunderes ikke, hverken helt eller delvist. 

Det er dit eget ansvar at ændre betalingsoplysninger, hvis du fx får nyt betalingskort. Det kan du gøre ved at finde det sted i din seneste faktura, hvor der står ‘Administrer abonnement eller skift kort’ og så følge vejledningen.

Abonnementet gælder fra købstidspunktet. Det betyder, at hvis du f.eks. melder dig ind d. 28. februar kl. 07:32 og opsiger dit abonnement i løbet af den følgende måned, så varer dit abonnement til d. 28. marts kl. 07:32. 

 

 

MANGLENDE BETALING AF ABONNEMENT MED BINDINGSPERIODE

Ved manglende betaling af rater for abonnement med bindingsperiode vil der tidligst 30 dage efter forfaldsdatoen blive tilsendt op til 3 rykkerskrivelser, hver gang tilskrevet et rykkergebyr på 100 kr.

Rykkerskrivelserne udsendes hhv. tidligst 30, 40 og 50 dage efter forfaldsdatoen. Yderligere tilskrives der morarenter fra og med 30 dage efter forfaldsdatoen svarende til Nationalbankens officielle udlånsrente. Såfremt det skyldige beløb ikke betales senest 10 dage fra datoen for 3. rykkerskrivelse, vil fordringen uden yderligere varsel blive overdraget til inkasso.

Der vil blive pålagt inkassogebyr på 100 kr. og derudover inddrivelsesomkostninger ved inkassoskridt hos en intern inkassoafdeling, eksternt inkassobureau eller advokat.

 

RABATKODER
De udsendte rabatkoder er personlige og må kun benyttes til eget brug og aldrig videresendes til tredjemand. Misbrug af rabatkoderne vil medføre øjeblikkelig og permanent annullering af medlemskabet og i samråd med de(n) relevante butik(ker) et evt. juridisk efterspil. 

 

BØGER

Forsendelsen af bøger sker med PostNord, som vil sørge for levering til den ønskede adresse. Forsendelsesprisen er til PostNords gældende takster. Levering vil normalt ske indenfor 3-5 arbejdsdage.
Ved forsendelse til andre lande end Danmark, må køber påberegne et ekstra fragtbeløb i overensstemmelse med PostNords takster.

Der er 14 dages returret på alle fysiske produkter købt i vores webshop. Perioden regnes fra den dag, hvor du modtager ordren.

Hvis du fortryder dit køb indenfor 14 dage efter, at produktet er modtaget, så kontakt os på [email protected]. Senest 14 dage efter fortrydelsen skal forsendelsen returneres. Omkostninger  i forbindelse med returen skal du selv afholde. Såfremt varen returneres i intakt og ubeskadiget stand tilbagebetales købssummen.  Pengene refunderes automatisk til den konto, du har betalt fra.

 

DIGITALE PRODUKTER (e-BØGER OG LYDFILER)

Digitale produkter er dine til evigt eje, med mindre andet fremgår. Men vi forpligter os ikke til at hoste materialet til evig tid. Det vil sige, at du selv er ansvarlig for download og sikker opbevaring af materialet, herunder backup. Vi lukker dog aldrig ned for din adgang til materialet uden minimum 14 dages varsel. Det påfalder altid køber at vedligeholde sin email, så evt. advarselsmails når frem i tide.

Levering sker som oftest i løbet af få minutter, men i helt særlige tilfælde kan der gå op til tre hverdage.

BEMÆRK: Ved køb af digitale produkter, hvor materialet leveres øjeblikkeligt via email, bortfalder de 14 dages fortrydelsesret.

 

REKLAMATION

REKLAMATION VED KØB AF BØGER

Der gives 2 års reklamationsret i henhold til Købeloven. Reklamationsretten omfatter fabrikations- og materialefejl, der konstateres ved varens normale anvendelse. Reklamationsretten dækker altså ikke fejl, skader eller slitage, direkte eller indirekte opstået som følge af forkert betjening og/eller ringe vedligeholdelse. Ved reklamation forbeholder Babybite.dk sig retten til at erstatte en beskadiget bog med en ny, fremfor tilbagebetaling af købspris.

 

REKLAMATION VED KØB AF TJENESTEYDELSER

Hvis du er utilfreds med tjenesteydelser købt hos Babybite.dk, så skal du hurtigst muligt kontakte [email protected]

De 2 års reklamationsret sikret i Købeloven frafalder normalt ved køb af tjenesteydelser. Så hvis du oplever utilfredshed med den pågældende tjenesteydelse, skal du hurtigst muligt kontakte os. Du har ret til at få udbedret eventuelle mangler ved tjenesteydelsen, såfremt disse mangler skyldes ydelsens karakter. Denne ret frafalder, hvis der er tale om selvforskyldte omstændigheder, eller andre ydre omstændigheder, som Babybite.dk ikke kan drages til ansvar for efter gældende dansk lov.

 

ANSVARSFRASKRIVELSE VED KØB AF ONLINE PRODUKTER/SERVICEYDELSER

Du er selv ansvarlig for din oplevelse af produktet, hvad angår problemer der relaterer til din netforbindelse, hvorvidt din browser er opdateret til aktuelle version, eller om du har de nødvendige programmer eller applicationer, der gør det muligt at afspille, downloade og læse pdf-filer. Bruger du en tablet eller smartphone, skal du også være opmærksom på de programmer og applikationer, der kræves for at downloade og afspille filer.

Ved køb af e-bøger, skal du have Adobe Acrobat Reader for at kunne åbne filen. Hvis du ikke allerede har Acrobat Reader, kan du hente den gratis her. (http://get.adobe.com/dk/reader/)

 

GENERELLE FORBEHOLD

Informationer og anbefalinger i Babybite.dks produkter, abonnementer og tjenesteydelser bør kun anvendes som informationskilde og bør således ikke anvendes som erstatning for de undersøgelser, behandlinger eller anden form for kontrol, det etablerede sundhedsvæsen tilbyder. Charlotte Seeger kan ikke drages til ansvar for direkte eller indirekte gener, som er opstået efter (mis)brug af indholdet på Babybite.dk.